Brezplačno svetovanje

Mirjana Mladič, oddelek za marketing, komunikacije in upravljanje človeških virov, Mikro+Polo

Program veščin mentorstva se je izkazal za zelo uporabnega in praktičnega. V štirih štiriurnih modulih so se udeleženci naučili vseh osnov o mentorstvu, kako postati mentor, kako razviti program usposabljanja, kako komunicirati z različnimi tipi mentorirancev ter kako spremljati in oceniti izvajanje mentorskega programa.

Zadovoljstvo udeležencev z usposabljanjem je bilo zelo veliko (9,3 na 10-stopenjski lestvici), 73 % bi ga priporočilo drugim, primerjava njihove samoocene na začetku in na koncu programa pa je pokazala pomembno izboljšanje vseh točk.

V okviru programa smo za mentorje razvili tudi vso potrebno dokumentacijo (interna navodila, sistem nagrajevanja, obrazci itd.), ustanovili smo »klub mentorjev« in se dogovorili za redno izmenjavo izkušenj. V našem časopisu Mikrofon smo tudi objavili članek na to temo. In nenazadnje smo dodatno usposobili še tri bodoče mentorje, ki so bili med programom mentoriranci (»mentorji (bodočim) mentorjem«). V okviru projekta ASI ta program prinaša največ zadovoljstva.

Henrik Braband, podpredsednik, LEO Pharma, Danska

Namen: Uskladitev vizije in vrednot

Podjetje Fast Forward nas je kot zelo profesionalen in prepričljiv partner uspelo voditi skozi težaven postopek, kako udejanjiti poslovno strategijo podjetja in doseči, da bo aktualna za naše zaposlene. Še zdaleč ni lahko voditi dveh večkulturnih delavnic z do 130 osebami iz 12 različnih kulturnih okolij, vendar je podjetju Fast Forward to uspelo; še več, svojo nalogo je opravilo z odliko. Glede na povratne informacije udeležencev je podjetju Fast Forward uspelo »prebrati« občinstvo, s čimer je zasnovalo novo vizijo, poslanstvo in vrednote, ki so razumljive in cenjene.

Pri delu z ljudmi, ki prihajajo iz tako različnih okolij, od visoko izobraženih akademikov do proizvodnih delavcev, je treba doseči ravnotežje, zato smo že od vsega začetka vedeli, da potrebujemo podporo visoko usposobljenih moderatorjev. Odločili smo se za podjetje Fast Forward in njihov strokovno usposobljen kader; zagotovo jih bomo izbrali še kdaj v prihodnosti.

Konkretni rezultati: Spodbujanje občutka pri zaposlenih, da so del »enega podjetja«.Posamezna opravila zaposleni zdaj vidijo v širšem kontekstu (Ali ustrezajo viziji, poslanstvu in vrednotam?). Prizadevanja so bolj usklajena kot kdaj koli prej. Več osredotočenosti v organizaciji – (»Končno imamo jasno usmeritev«). Spodbujanje zmagovalne miselnosti v organizaciji (»V tem podjetju želimo nekaj doseči!«). Vodje se počutijo bolj opolnomočene (»Svoje odločitve lahko zdaj povežemo z glavnim ciljem!«).

Ulrich Nagl, vodja tehničnih projektov, LEK d.d.

Kar se tiče moje projektne ekipe, je bil naš teambuilding velik uspeh! Omogočil je naslednje:

✔ več individualnih sestankov,

✔ uvodne sestanke, kjer smo skupaj ustvarili koncept komunikacije,

✔ skupna izdelava projektnega načrta in določitev mejnikov, Zdaj imamo o naših zastavljenih ciljih vsi enake informacije.

✔ koncept telefonskih in osebnih pogovorov za reševanje sporov in nesporazumov,

✔ projektna mapa na skupnem disku, kjer vsi skupaj upravljamo in posodabljamo pomembne dokumente.

Vse te dejavnosti vodijo do več zaupanja med člani ekipe v obeh obratih in trenutno na obeh zaznavam močno predanost skupnemu premagovanju ovir in izzivov. Trenutno vlada v naši ekipi zelo dober ekipni duh. Ne vem, ali je vse to posledica delavnice, a slednja ga je zagotovo pomagala izboljšati.

Nada Grozl, vodja za upravljanje odnosov s strankami, Sava Tires, Slovenija

Fast Forward je naši ekipi za upravljanje odnosov s strankami pomagal spoznati, da posameznik ne more zmagati kot posameznik, ampak kot del ekipe. Osredotočili smo se torej na delo v ekipi in tako oblikovali veliko idej o tem, kako izboljšati naše odnose in kako povečati svojo prepoznavnost na drugih oddelkih.

Skupaj smo preživeli kar nekaj časa, kar nam je pomagalo, da smo se bolje spoznali in razumeli. Z nekaj dodatnega znanja o različnih tipih ljudi smo spoznali tudi lastne sloge in sloge drugih. Z uporabo tega orodja (SDI®) smo se naučili, kako se odzivati na različne tipe ljudi, kar zares olajša vsakdanje delo s strankami in sodelavci.

Na splošno je bila delavnica dobra priložnost za ekipo, da postane enotnejša in bolj usmerjena v timsko delo, kar nam je pomagalo pri reševanju težav in lažjem ter manj stresnem prilagajanju na spremembe, s katerimi se srečujemo vsak dan. Močna ekipa nenehno išče nove izzive in mi smo zagotovo na tej poti.

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

E-pošta: jude@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.