Brezplačno svetovanje

Henrik Braband, podpredsednik, LEO Pharma, Danska

Namen: Uskladitev vizije in vrednot

Podjetje Fast Forward nas je kot zelo profesionalen in prepričljiv partner uspelo voditi skozi težaven postopek, kako udejanjiti poslovno strategijo podjetja in doseči, da bo aktualna za naše zaposlene. Še zdaleč ni lahko voditi dveh večkulturnih delavnic z do 130 osebami iz 12 različnih kulturnih okolij, vendar je podjetju Fast Forward to uspelo; še več, svojo nalogo je opravilo z odliko. Glede na povratne informacije udeležencev je podjetju Fast Forward uspelo »prebrati« občinstvo, s čimer je zasnovalo novo vizijo, poslanstvo in vrednote, ki so razumljive in cenjene.

Pri delu z ljudmi, ki prihajajo iz tako različnih okolij, od visoko izobraženih akademikov do proizvodnih delavcev, je treba doseči ravnotežje, zato smo že od vsega začetka vedeli, da potrebujemo podporo visoko usposobljenih moderatorjev. Odločili smo se za podjetje Fast Forward in njihov strokovno usposobljen kader; zagotovo jih bomo izbrali še kdaj v prihodnosti.

Konkretni rezultati: Spodbujanje občutka pri zaposlenih, da so del »enega podjetja«.Posamezna opravila zaposleni zdaj vidijo v širšem kontekstu (Ali ustrezajo viziji, poslanstvu in vrednotam?). Prizadevanja so bolj usklajena kot kdaj koli prej. Več osredotočenosti v organizaciji – (»Končno imamo jasno usmeritev«). Spodbujanje zmagovalne miselnosti v organizaciji (»V tem podjetju želimo nekaj doseči!«). Vodje se počutijo bolj opolnomočene (»Svoje odločitve lahko zdaj povežemo z glavnim ciljem!«).

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

E-pošta: jude@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.