Brezplačno svetovanje

Mirjana Mladič, oddelek za marketing, komunikacije in upravljanje človeških virov, Mikro+Polo

Program veščin mentorstva se je izkazal za zelo uporabnega in praktičnega. V štirih štiriurnih modulih so se udeleženci naučili vseh osnov o mentorstvu, kako postati mentor, kako razviti program usposabljanja, kako komunicirati z različnimi tipi mentorirancev ter kako spremljati in oceniti izvajanje mentorskega programa.

Zadovoljstvo udeležencev z usposabljanjem je bilo zelo veliko (9,3 na 10-stopenjski lestvici), 73 % bi ga priporočilo drugim, primerjava njihove samoocene na začetku in na koncu programa pa je pokazala pomembno izboljšanje vseh točk.

V okviru programa smo za mentorje razvili tudi vso potrebno dokumentacijo (interna navodila, sistem nagrajevanja, obrazci itd.), ustanovili smo »klub mentorjev« in se dogovorili za redno izmenjavo izkušenj. V našem časopisu Mikrofon smo tudi objavili članek na to temo. In nenazadnje smo dodatno usposobili še tri bodoče mentorje, ki so bili med programom mentoriranci (»mentorji (bodočim) mentorjem«). V okviru projekta ASI ta program prinaša največ zadovoljstva.

Henrik Braband, podpredsednik, LEO Pharma, Danska

Namen: Uskladitev vizije in vrednot

Podjetje Fast Forward nas je kot zelo profesionalen in prepričljiv partner uspelo voditi skozi težaven postopek, kako udejanjiti poslovno strategijo podjetja in doseči, da bo aktualna za naše zaposlene. Še zdaleč ni lahko voditi dveh večkulturnih delavnic z do 130 osebami iz 12 različnih kulturnih okolij, vendar je podjetju Fast Forward to uspelo; še več, svojo nalogo je opravilo z odliko. Glede na povratne informacije udeležencev je podjetju Fast Forward uspelo »prebrati« občinstvo, s čimer je zasnovalo novo vizijo, poslanstvo in vrednote, ki so razumljive in cenjene.

Pri delu z ljudmi, ki prihajajo iz tako različnih okolij, od visoko izobraženih akademikov do proizvodnih delavcev, je treba doseči ravnotežje, zato smo že od vsega začetka vedeli, da potrebujemo podporo visoko usposobljenih moderatorjev. Odločili smo se za podjetje Fast Forward in njihov strokovno usposobljen kader; zagotovo jih bomo izbrali še kdaj v prihodnosti.

Konkretni rezultati: Spodbujanje občutka pri zaposlenih, da so del »enega podjetja«.Posamezna opravila zaposleni zdaj vidijo v širšem kontekstu (Ali ustrezajo viziji, poslanstvu in vrednotam?). Prizadevanja so bolj usklajena kot kdaj koli prej. Več osredotočenosti v organizaciji – (»Končno imamo jasno usmeritev«). Spodbujanje zmagovalne miselnosti v organizaciji (»V tem podjetju želimo nekaj doseči!«). Vodje se počutijo bolj opolnomočene (»Svoje odločitve lahko zdaj povežemo z glavnim ciljem!«).

Ulrich Nagl, vodja tehničnih projektov, LEK d.d.

Kar se tiče moje projektne ekipe, je bil naš teambuilding velik uspeh! Omogočil je naslednje:

✔ več individualnih sestankov,

✔ uvodne sestanke, kjer smo skupaj ustvarili koncept komunikacije,

✔ skupna izdelava projektnega načrta in določitev mejnikov, Zdaj imamo o naših zastavljenih ciljih vsi enake informacije.

✔ koncept telefonskih in osebnih pogovorov za reševanje sporov in nesporazumov,

✔ projektna mapa na skupnem disku, kjer vsi skupaj upravljamo in posodabljamo pomembne dokumente.

Vse te dejavnosti vodijo do več zaupanja med člani ekipe v obeh obratih in trenutno na obeh zaznavam močno predanost skupnemu premagovanju ovir in izzivov. Trenutno vlada v naši ekipi zelo dober ekipni duh. Ne vem, ali je vse to posledica delavnice, a slednja ga je zagotovo pomagala izboljšati.

Nada Grozl, vodja za upravljanje odnosov s strankami, Sava Tires, Slovenija

Fast Forward je naši ekipi za upravljanje odnosov s strankami pomagal spoznati, da posameznik ne more zmagati kot posameznik, ampak kot del ekipe. Osredotočili smo se torej na delo v ekipi in tako oblikovali veliko idej o tem, kako izboljšati naše odnose in kako povečati svojo prepoznavnost na drugih oddelkih.

Skupaj smo preživeli kar nekaj časa, kar nam je pomagalo, da smo se bolje spoznali in razumeli. Z nekaj dodatnega znanja o različnih tipih ljudi smo spoznali tudi lastne sloge in sloge drugih. Z uporabo tega orodja (SDI®) smo se naučili, kako se odzivati na različne tipe ljudi, kar zares olajša vsakdanje delo s strankami in sodelavci.

Na splošno je bila delavnica dobra priložnost za ekipo, da postane enotnejša in bolj usmerjena v timsko delo, kar nam je pomagalo pri reševanju težav in lažjem ter manj stresnem prilagajanju na spremembe, s katerimi se srečujemo vsak dan. Močna ekipa nenehno išče nove izzive in mi smo zagotovo na tej poti.

Herve Dussart, predsednik za regijo srednje Evrope, Astrazeneca

Potreba: Zagotoviti uspešno delovanje novo ustvarjenega grozda podjetij, ki združuje območja šestih srednjeevropskih držav, in uspešno uvedbo poskusnega čezmejnega poslovnega modela pod vodstvom oseb, ki so bile pred kratkim imenovane na vodilne položaje Na začetku je bila komunikacija pri zaporedju strateških prioritet in ambicioznejših ciljev slaba, naravnanost ni bila optimalna, opazen je bil odpor do sprememb, sodelovanje je bilo omejeno, ekipni duh pa v povojih.

Vsebina: Pristop v treh korakih in individualni coaching za višje vodje

a) Zagotoviti razumevanje ključnih prioritet in izobraževanje na področju komunikacije za vse vodje.

b) Poskrbeti, da bodo zaposleni v vsej organizaciji z uporabo modela SDI razumeli razlike med ljudmi, kulturami, motivacijami in načini vedenja.

c) Izobraževanje z naslovom Upravljanje sprememb in širjenje novih vrednot podjetja s ciljem spodbujanja sprememb v vedenju.

Spremembe: Večja učinkovitost med različnimi skupinami oziroma državami. Poenostavljena komunikacija. Več povratnih informacij in boljša sposobnost sprejemanja izzivov. Popolna usmerjenost v strateško prednostno nalogo družbe, njeno obnavljanje in razumevanje, zakaj je bila izbrana ravno ta prednost.

Prednosti: Izboljšano sodelovanje v ekipi in občutek pripadnosti. Doseženi ambicioznejši poslovni cilji v prvem letu. Preseženi cilji v drugem letu. Prepoznali smo obetavne talente, ki so napredovali zunaj svoje države. Nagrada European Company Award za pospešitev trženja enega od strateških izdelkov

Garry Kemp, generalni direktor, DHL Skupnost neodvisnih držav in Baltik

Pred tremi leti smo v našem poslovnem razvoju dosegli ključno točko. Vzpostavili smo infrastrukturo, sisteme in postopke za doseganje zahtevnih poslovnih ciljev, polnih izzivov. Da bi lahko naši zaposleni in vodstvo čim bolje opravljali svoje delo in dosegali svoje cilje, smo jim zagotovili vsa potrebna orodja. Vendar je kljub vsemu temu nekaj manjkalo.

Naši vodje ponujenih orodij niso uporabljali učinkovito in se niso odzivali na spremembe v stilu vodenja. Od njih smo pričakovali pobude, da bodo prevzeli odgovornost zase in za svoje rezultate, da bodo vzor svojim ekipam ter jih motivirali in spodbujali, da dajo od sebe le najboljše. Več odgovornosti kot smo jim dali, bolj so se oklepali svojih stilov vodenja, predvsem z ukazovanjem ter zadrževanjem informacij in moči zase. Vedeli smo, da moramo nekako spremeniti to kulturo in odnos naših vodij. Nikoli nam ne bi uspelo zadovoljiti potrebe hitro spreminjajočega se in vse bolj konkurenčnega trga, če ne bi imeli za sabo močnega vodstva, ki je resnično sposobno voditi svoje ekipe na način, ki iz vseh izvabi le najboljše, kar najbolj poveča potencial in izkoristi vse naše človeške vire pri doseganju skupnih poslovnih ciljev.

Takrat smo se obrnili na Fast Forward. Skupaj smo natančno določili, kaj je treba storiti, in pripravili dolgoročni program za razvoj vodij, s pomočjo katerega smo lahko razvili delovno silo, ki razume, kaj se od nje pričakuje, prepozna pomembnost sodelovanja s svojimi zaposlenimi, da so doseženi resnični rezultati, prevzema pobudo pri uvajanju izboljšav in zadovoljevanju naših strank ter, kar je najpomembnejše, pridobi veščine in znanje, s katerim lahko pri svojem delu kar se da najbolje uporabi poslovna orodja, sisteme in postopke, ki so ji na voljo.

Tako smo ustvarili zelo trdne temelje za prihodnost. Naše poslovanje je v svojem razvoju spet vstopilo v novo fazo, kjer se zdaj soočamo z integracijo različnih vrst poslovanja, ne samo v smislu sistemov in postopkov, temveč tudi v smislu kulture, načina vodenja in odnosa. Brez razvoja v zadnjih treh letih bi bila to zelo težka naloga. Kljub temu pa se je naše vodstvo na izziv odzvalo pozitivno, saj je prevzelo odgovornost za dosežke na svojih področjih odgovornosti, deluje proaktivno pri prevzemanju pobud in reševanju težav ter uspešno motivira svoje ekipe, da lahko svoje delo še naprej opravljajo dobro tudi v težkih časih.

Naši poslovni rezultati so več kot zgovorni: neprekinjena rast, doseganje zastavljenih ciljev glede prihodkov in dobička ter izboljšanje standardov storitev in povečanje zadovoljstva strank. V številnih pogledih nam je postopek razvoja vodstva omogočil pospešeno doseganje rezultatov, na katere smo tako zelo ponosni.

Karl Paulins, generalni direktor DHL, Baltik

Pam je razvila in izvedla dolgoročni program za razvoj višjega vodstva za 30 višjih vodij iz Estonije, Latvije in Litve. Program je obrodil takojšnje sadove, ki so omogočali strokovno vodenje izjemne rasti v poslovanju. Dolgoročni uspeh programa je razviden iz visokega deleža udeležencev, ki so znotraj globalnega omrežja družbe DHL prevzeli višje vodilne vloge.

Pam je dobro sodelovala z udeleženci, meni pa je nudila odlično podporo s svetovanjem glede nadaljnjih razvojnih potreb.

Igor Jakovljević, vodja grozda pri DPD Hrvaška in Slovenija

Na Fast Forward smo se obrnili, da bi nam pomagali pri razvoju vodstvene ekipe v Sloveniji tako, da bi skupaj ugotovili, s katerimi veščinami in kakšnimi odnosi je mogoče zgraditi trdno, profesionalno naravnano podjetje, s katerim bi lahko obvladovali izzive v prihodnosti.

Šlo je za program s petimi moduli, v sklopu katerega so se vodilni v našem podjetju seznanili z osnovami vodenja s poudarkom na temeljnih veščinah dobrega vodje, samo vlogo vodje, organizacijo in vodenjem, vzpostavitvijo odnosov in obvladovanjem konfliktov ter nenazadnje tudi z vodenjem učinkovitosti.

Program ne samo da je bil dobro zasnovan vsebinsko, temveč je bil odličen tudi zaradi močnega poudarka na pripravo vodij za učenje in njihovo osredotočanje na uporabo pridobljenega znanja ter vnašanje sprememb v njihovo delo. To se je odražalo pri njihovem vsakodnevnem delu, odnosu in doseženih rezultatih. V enem letu so tako dozoreli v sposobnejše in samozavestnejše vodje, ki so bili bolj sposobni prilagajanja in motiviranja svojih ekip za doseganje rezultatov, ob koncu leta pa so celo presegli pričakovanja. To je bil res dober dosežek.

Veit Stutz, izvršni direktor, Alianz Poljska

Naše podjetje je raslo z doseganjem zahtevnih ciljev. Da bi ohranili neprekinjeno rast, je bilo treba pospešiti osebni in poklicni razvoj upravnega odbora, da bi lahko vodil in usmerjal poslovanje kot ena ekipa.

Za vsakega člana upravnega odbora smo organizirali individualni coaching, s timsko delavnico na koncu procesa. To je omogočilo velik napredek in izboljšave pri krepitvi zaupanja, boljše razumevanje drug drugega in navsezadnje tudi učinkovitejše sodelovanje.

Jani Resnik, izvršni direktor, Amway Slovenija in Hrvaška

V naši organizaciji dajemo velik poudarek usposabljanju in dobremu delovnemu okolju. Verjamemo, da so na spremembe, do katerih prihaja vsak dan, pripravljeni le kompetentni, dobro usposobljeni in zadovoljni zaposleni. Svojim zaposlenim želimo ponuditi usmerjena izobraževanja, zato pričakujemo, da bodo izvajalci usposabljanja svoje delo prilagodili našim zahtevam.

Fast Forward International je za naše zaposlene organiziral intenziven dvodnevni tečaj o interni komunikaciji. Teambuilding je bil odlična priložnost, da se osredotočimo na sebe kot na ekipo in na tisto, kar še moramo prispevati k lastni rasti in rasti podjetja. Fast Forward je delavnico strukturiral v skladu z našimi poslovnimi in osebnimi potrebami, kar je povečalo tok komunikacije v pisarni in nam pomagalo vzpostaviti sodelovalno vzdušje, kjer ljudje pozitivno in konstruktivno sodelujejo z drugimi.

Vsi so bili navdušeni nad kakovostjo usposabljanja, ocene, ki so jih podali v povratnih informacijah, pa so bile prav tako zelo visoke. Udeleženci so pohvalili strokovnost in motiviranost trenerjev, njihovo znanje in prilagodljivost pri izpolnjevanju naših posebnih zahtev in prilagajanju na naše delovno okolje. Še naprej razvijamo pozitivno in spodbudno delovno okolje, kjer ljudje sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev.

Iza Login, namestnica generalnega direktorja, Outfit7

Trdno in usklajeno vodstvo, ki sodeluje pri doseganju skupnih ciljev, je temelj uspešnega poslovanja. Enodnevna delavnica s strokovno usposobljenim moderatorjem vam pomaga pri obravnavi večine težav, ki jih nato skupaj z njim rešite, ali pa naredite načrt za obvladovanje težav na ustrezen, miren in nevsiljiv način.

Odprta razprava o vrlinah in njihovi uporabi vodstvu pomaga bolje razumeti vedenje drugih in najti ustrezne rešitve za učinkovitejše sodelovanje.

Tanja Šimenc, vodja transporta, DHL Slovenija

Vodstvo oddelka za transport je skupaj s kadrovskim oddelkom za vse svoje zaposlene organiziralo teambuilding na temo Upravljanje organizacijskih in osebnih sprememb. Gre za zelo pomembno področje tako za poslovanje kot za zaposlene, zato smo se odločili, da zaprosimo za strokovno pomoč. Zaradi zelo dobrih izkušenj, ki jih imajo s podjetjem Fast Forward drugi oddelki v naši organizaciji, smo se tudi mi odločili, da se obrnemo nanje.

Pod vodstvom Pam Welsby so za nas pripravili teambuilding, prilagojen potrebam naše ekipe. Pam nam je predstavila pomen pozitivnega razmišljanja, premagovanja omejujočih prepričanj, krepitve samozavesti, veščin, ki so potrebne za dobro predstavitev in sprejemanje pravilnih odločitev, upravljanja časa ter obvladovanja sprememb. Poleg tega smo se veliko naučili tudi o svojih odgovornostih in delovnih nalogah.

Iz Kranjske Gore smo odšli odločeni, da dvignemo poslovanje na višjo raven, saj smo spoznali, kaj je res pomembno in kako lahko spremembe pozitivno vplivajo na vsakdanje življenje.Tovrsten teambuilding priporočam vsem, ki delajo v poslovnem okolju.

Zdenko Časar, LEK d.d.

V coaching s Pam Welsby sem vključen že več kot leto in pol. Coaching mi je omogočil, da sem postal bolj potrpežljiv in pripravljen prisluhniti drugim ter uživati v svojem delu.

Zdaj brez težav prisluhnem tudi stališčem drugih zaposlenih in pomagam poiskati in razumeti druga mnenja. Poleg tega sem pridobil dragocene predloge o tem, kako se spopasti z osebnimi težavami in tistimi, na katere naletim v okviru projekta, v poslovnem okolju in pri pripravi poslovnih primerov.

Olga Kravčenko, vodja oddelka za upravljanje človeških virov, McDonalds Ukrajina

Po coachingu s Pam in prejemu 360° poročila so vsi udeleženci prešli v fazo »šoka«, nato pa v fazo »spoznavanja in izboljšanja«. Visoka usposobljenost in varno okolje sta navdušili tudi tiste zaposlene, ki se pred tem coachinga niso želeli udeležiti.

Pavel Drnovšek, Lek d.d.

Coaching je bil zame odlična izkušnja. Res sem se veliko naučil o tem, kako morajo vodje voditi svoje sodelavce in se spopadati s težavnimi situacijami.

Danes je za vodjo ključnega pomena, da se osredotoča na ljudi. V nenehno spreminjajočem se delovnem okolju postaja čustvena inteligenca vedno bolj pomembna. Nenehne spremembe so del našega vsakdana, zato moramo biti pripravljeni in opremljeni z znanjem o tem, kako situacijo obvladovati na najboljši možen način.

Individualni coaching pri Pam Welsby priporočam prav vsakemu vodji, posebej pa tistim, ki so bili prvič imenovani na vodstveni položaj.

Krzysztof Kornas, direktor za področje dostopnosti izdelkov na trgu, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z.o.o.

Podjetju Fast Forward se želim zahvaliti za coaching v zadnjih devetih mesecih. Bilo mi je v veliko veselje, poleg tega pa sem se tudi ogromno naučil. Med ključnimi uspehi, doseženimi na podlagi programa, bi izpostavil naslednje:

✔ Pogovori, ki smo jih imeli v sklopu programa, so me spodbudili, da sem se prijavil za nov položaj, sčasoma pa sem bil imenovan za vodjo verige lekarn KAM.

✔ Pri SDI orodju za profiliranje mi je bil posebej všeč nabor vedenj, ki ga je mogoče uporabiti za različne tipe osebnosti v skladu z njihovim profilom.

✔ Moja samozavest v vodstveni ekipi se je izboljšala, zato sem začel prevzemati pobudo oziroma odgovornost za pomembnejše projekte, pri čemer sem se opiral na svoje vrline (strateška analiza).

Darja Mirt, Novartis Animal Health, Slovenija 

Visoko učinkovit coaching glede pričakovanj na področju vlog v podjetju je bila intenzivna razprava, ki mi je pomagala videti sodelavce v drugačni luči ter razumeti njihovo motivacijo. Veliko sem se naučila tudi o ustreznem načinu komuniciranja z njimi. Coaching mi je omogočil, da sem poštena do sebe, da lahko druge sprejmem takšne, kot so, in da odkrijem svoje lastne pomanjkljivosti, na katerih moram še delati.

To je bila izjemno poučna izkušnja in upam, da bom lahko vse, kar sem se naučila, prenesla tudi v prakso.

Anja Ledinek, vodja za kategorijo FDF za severno Evropo, Lek d.d., Novartis

Coaching s Pam Welsby je vsekakor nekaj, kar bi priporočala vsakomur. Med coachingom se je moje samozavedanje povišalo, postala sem bolj samozavestna, sprejela pa sem tudi nekatere odločitve in spremembe na delovnem mestu in v svojem osebnem življenju, na katere sem ponosna. Pam mi je pomagala uvideti, kako sposobna sem in kakšne spremembe lahko naredim, ko se na njih osredotočim.

Zsolt Bulath, strokovnjak za razvoj kompetenc in strateško upravljanje s človeškimi viri, skupina MPL

»Skupina MPL se hitro spreminja. Spreminja se tudi njen kadrovski oddelek, ki s tem organizaciji pomaga pri doseganju strateških ciljev za uspešnost in rast. Vodje HR-oddelka so oblikovale načrt preobrazbe s poudarkom na boljši sposobnosti sodelovanja HR-oddelka za prilagajanje poslovanja, boljši organizacijski ter kadrovski zmogljivosti in vzpostavitvi kulture, ki se osredotoča na dodano poslovno vrednost. Oddelek HR skupine MPL je sodeloval s podjetjem Fast Forward zato, da bi oblikovali delavnico, s pomočjo katere bi se posamezniki začeli spreminjati sami z razumevanjem lastnega vedenja in njegovega vpliva na druge. Modularnega programa se je udeležila celotna HR-ekipa, ki jo sestavlja 30 ožjih sodelavcev na sedežu podjetja. Udeleženci so pohvalili trenerko podjetja Fast Forward in njene sposobnosti. Z delavnico so člani ožje ekipe pridobili na samozavesti, kar je spodbudilo komunikacijo in sodelovanje. Ljudje imajo na svojih mizah še vedno Kratka navodila za komunikacijo, ki so jim vedno na voljo in ki so prilagojena njihovim profilom.«

Udeleženec, Lek d.d.

Zanimiva delavnica, ki odpre oči o pomenu dobrega vodenja, našem osebnem razvoju in pomenu nenehnega učenja in postavljanja osebnih ciljev.

Matej Horvat, vodja prediktivne analitike in modeliranja, Novartis

Sodelovanje s podjetjem Fast Forward mi je omogočilo, da se bolj zavedam vpliva, ki ga imamo vsi kot posamezniki na delovno vzdušje v skupinah in na uspešnost naših projektov. To je še posebej pomembno v času vse večje negotovosti, ki prinaša nadaljnje zahtevne izzive, pa tudi priložnosti, ki se jih moramo naučiti izkoristiti.

Djurdjica Preočanin, vodja usposabljanja in razvoja ljudi, Coca Cola Beverages Hrvaška

Če smo svoje potrebe glede »vplivanja« med delavnico jasno navedli, pa je bila težja naloga pridobiti ponudnike delavnic, ki bi zares prepoznali, kaj potrebujemo, ter načrtovali in izvedli temu prilagojen program. Podjetje Fast Forward je odlično opravilo svoje delo, vse od analize potreb po usposabljanju do samega načrtovanja in izvedbe.

Učinek usposabljanja je zdaj moč opaziti vsak dan med pogovorom z udeleženci, saj je orodje za profiliranje SDI postalo del »običajne terminologije« pri vsakdanjem delu. V organizaciji smo postali bolj pozorni na potrebe in vrednote sodelavcev, zato lahko na splošno bolje vplivamo na druge in komuniciramo z njimi.

Andrej Grčman, generalni direktor, Klicni center Odmev, GROM informacijske rešitve

Naš poslovni cilj je zagotoviti najvišjo kakovost upravljanja odnosov s strankami in razviti naše poslovanje za v prihodnje. Vedeli smo, da moramo odnos in veščine naše ekipe dvigniti na višjo raven, če želimo doseči ta rezultat, zato smo za svojega partnerja izbrali Fast Forward.

S podjetjem Fast Forward smo za vso našo ekipo uporabili SDI orodje za profiliranje z namenom izboljšanja internega timskega dela in komunikacije ter boljšega razumevanja različnih načinov zagotavljanja odličnih storitev različnim ljudem, za dobro reševanje morebitnih pritožb ali težav in za pridobivanje novih poslovnih priložnosti.

Spremembe v ekipi so bile hitro vidne v načinu pogovora s strankami, njeni sposobnosti hitrega in nemotenega reševanja težav ter pri njenih prodajnih uspehih. Delo s podjetjem Fast Forward nam je pomagalo povečati standard za kupce, omogočiti rast in skupaj razviti uspešno ekipo, ki nam bo lahko še naprej prinašala želene rezultate.

Ajda Likar, vodja oddelka, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Po opravljeni osebni interpretaciji mojega poročila Genos lahko rečem, da poročilo resnično doseže svoj učinek, če ga interpretira na tem področju izkušena oseba. Svojega poročila skozi odzive drugih ne bi mogla razumeti, saj bi uporabila lastno dojemanje in filtre. Ob spretni pomoči podjetja Fast Forward nisem samo doumela, kako me vidijo drugi, ampak sem prišla tudi do konkretnih idej za uvedbo sprememb in izboljšav. V tem procesu me je najbolj razveselilo to, da sem prejela tudi povratne informacije, ki so me presenetile. Poročilo in interpretacija sta izjemni orodji za vse, ki se želijo obrniti vase in razumeti lastne odnose in jih izboljšati, seveda z delom na sebi.

Tomana Burger Pajić, vodja osebnega razvoja, Siemens

Glavni namen uvedbe usposabljanja SDI za ciljno ekipo zaposlenih v našem podjetju je bil uporabiti SDI za izboljšanje internih prodajnih veščin in vpliva v celotnem podjetju.

Čeprav se je večina že pred tem udeležila različnih programov za izboljšanje veščin komunikacije, so večinoma izpostavili, da je bilo to usposabljanje nekaj povsem drugačnega, ker ne gre le za zanimiv model, ki je koristen za boljše razumevanje razlik med ljudmi – mogoče ga je tudi enostavno uporabiti tako v poslovnih situacijah kot v zasebnem življenju.

Najbolj zanimiv stranski učinek pa je ta, da se je po usposabljanju vsem udeležencem vse pričelo »pojavljati v barvah SDI« bodisi v komunikaciji med seboj bodisi z drugimi sodelavci.

Elizabeta Zupančič, rehabilitacijska strokovnjakinja, CenterKontura

Poročilo o povratni informaciji o čustveno inteligentnega vedenja v delovnem okolju se mi zdi zelo koristno, saj mi je dalo vpogled v boljšo komunikacijo in mi pomagalo vzpostaviti bolj pristen in avtentičen stik tako s seboj kot z ljudmi okoli sebe. Gre za odlične smernice za boljše samozavedanje in bolj izpolnjujoče odnose. Prav tako gre za zelo natančno orodje, ki vam pomaga oceniti in razumeti svoje kompetence na različnih področjih, hkrati pa vam po korakih daje navodila in podporo za izboljšave in osebnostno rast.

Igor Boševski, vodja upravljanja odnosov z dobavitelji, ESO Chemicals, Lek d.d.

Dobili smo povsem nov vpogled v to, kako smo si različni, saj nekateri razmišljajo globlje, drugi so neposredni, spet tretji pa bolj skrbijo za ljudi ali dajejo poudarek trdnim odnosom. Dejansko smo glede na moto, da cenimo raznolikost, dobili vpogled, kaj to v resnici pomeni pri našem vsakdanjem delu.

Nada Grozl, vodja upravljanja odnosov s strankami, Goodyear 

Fast Forward je naši ekipi za upravljanje odnosov s strankami pomagal spoznati, da posameznik ne more zmagati kot posameznik, ampak kot del ekipe. Z uporabo SDI smo se naučili, kako se odzivati na različne tipe ljudi, kar nam zares olajša vsakdanje delo s strankami in sodelavci. To nam je pomagalo pri reševanju težav in lažjem ter manj stresnem prilagajanju na spremembe, s katerimi se srečujemo vsak dan.

Dr. Dominik Gaser, vodja oddelka Celična in Molekularna biologija, Lek d.d.

Po našem teambuildingu se je izboljšala komunikacija in povečala uspešnost celotne ekipe. Ljudje so bolj odprto govorili o svojih vrednotah, načinu komunikacije in različnih tipih osebnosti, ki so jih po delavnici bolje razumeli. Ta delavnica mi je pomagala tudi na področju vodenja, saj lahko komunikacijo nekoliko prilagodim vsakemu posamezniku.

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

E-pošta: jude@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.