Brezplačno svetovanje

Naš postopek za doseganje rezultatov

Od prvega stika do zaključka procesa učenja vas obveščamo o vsem, kar se medtem dogaja. Ker smo posamezne korake razvijali več let, smo iz preteklih izkušenj privzeli najboljše smernice, da smo lahko prišli do točke, na kateri smo danes. Postopek, kako bomo pomagali vašim zaposlenim pri nadaljnjem razvoju, si oglejte v nadaljevanju.

1. korak – Spoznavanje

V prvi fazi našega procesa se srečamo in pogovorimo z vami zato, da dobimo resničen vpogled v to, kaj pričakujete od učnega procesa. Razgovor vključuje vaše cilje, ključne kazalnike uspešnosti, težave, potrebne spremembe vedenja in pričakovane prednosti za poslovanje.

2. korak – Dogovor

Potem ko ugotovimo, kaj pričakujemo od učnega procesa v prvi fazi, opredelimo, kdo bodo udeleženci, katere veščine imajo v danem trenutku in kakšna so vaša pričakovanja zanje. Nato se z vami dogovorimo o pričakovanjih udeležencev, vodij in deležnikov ter se odločimo, kako bomo zasnovali proces učenja, da bo ta čim bolj ustrezen potrebam.

3. korak – Oblikovanje

V tretji fazi procesa oblikujemo učno pot, ki bo ustvarjena posebej za vašo organizacijo, da bi z njo dosegli poslovne in učne cilje iz prvega in drugega koraka. Učenje bo popolnoma usklajeno s potrebami udeležencev in povezano z dejanskimi, praktičnimi situacijami v poslu. Učna pot lahko vključuje delavnice, coaching in vprašalnike ali pa gre za kombinacijo vseh teh učnih tehnik, s katerimi dosegamo cilje.

4. korak – Izvedba

V četrti fazi procesa vas popeljemo na zastavljeno učno pot. Predhodno učenje izvedemo z namenom pomagati udeležencu pri pripravi na učne programe. Delavnice bodo zelo interaktivne ter praktično usmerjene, na njih pa bomo uporabljali različne učne tehnike. Udeleženci bodo deležni osebnih coachingov, s katerimi jim bomo pomagali, da se lotijo nekaterih področij, ki jim onemogočajo napredovanje. S postopki po procesu učenja pomagamo udeležencu, da znanje, ki ga je pridobil na delavnici, tudi uporabi. 

5. korak – Ocenjevanje

V procesu ves čas ocenjujemo učno pot in jo prilagajamo, če se nam zdi primerno. Tako merimo stopnjo vedenja in veščin pred tečajem, prejmemo povratne informacije o izkušnjah z delavnice in ocenimo stanje po tečaju. Z deležniki se zberemo tudi na sestanku za pregled in se pogovorimo o rezultatih programa, primerjamo pa tudi informacije pred tečajem in po njem ter dosežene cilje in pridobljene prednosti. Nato priporočamo nadaljnje korake, ki bi jih lahko naredili za naslednjo stopnjo razvoja.

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.