Brezplačno svetovanje

Herve Dussart, predsednik za regijo srednje Evrope, Astrazeneca

Potreba: Zagotoviti uspešno delovanje novo ustvarjenega grozda podjetij, ki združuje območja šestih srednjeevropskih držav, in uspešno uvedbo poskusnega čezmejnega poslovnega modela pod vodstvom oseb, ki so bile pred kratkim imenovane na vodilne položaje Na začetku je bila komunikacija pri zaporedju strateških prioritet in ambicioznejših ciljev slaba, naravnanost ni bila optimalna, opazen je bil odpor do sprememb, sodelovanje je bilo omejeno, ekipni duh pa v povojih.

Vsebina: Pristop v treh korakih in individualni coaching za višje vodje

a) Zagotoviti razumevanje ključnih prioritet in izobraževanje na področju komunikacije za vse vodje.

b) Poskrbeti, da bodo zaposleni v vsej organizaciji z uporabo modela SDI razumeli razlike med ljudmi, kulturami, motivacijami in načini vedenja.

c) Izobraževanje z naslovom Upravljanje sprememb in širjenje novih vrednot podjetja s ciljem spodbujanja sprememb v vedenju.

Spremembe: Večja učinkovitost med različnimi skupinami oziroma državami. Poenostavljena komunikacija. Več povratnih informacij in boljša sposobnost sprejemanja izzivov. Popolna usmerjenost v strateško prednostno nalogo družbe, njeno obnavljanje in razumevanje, zakaj je bila izbrana ravno ta prednost.

Prednosti: Izboljšano sodelovanje v ekipi in občutek pripadnosti. Doseženi ambicioznejši poslovni cilji v prvem letu. Preseženi cilji v drugem letu. Prepoznali smo obetavne talente, ki so napredovali zunaj svoje države. Nagrada European Company Award za pospešitev trženja enega od strateških izdelkov

Garry Kemp, generalni direktor, DHL Skupnost neodvisnih držav in Baltik

Pred tremi leti smo v našem poslovnem razvoju dosegli ključno točko. Vzpostavili smo infrastrukturo, sisteme in postopke za doseganje zahtevnih poslovnih ciljev, polnih izzivov. Da bi lahko naši zaposleni in vodstvo čim bolje opravljali svoje delo in dosegali svoje cilje, smo jim zagotovili vsa potrebna orodja. Vendar je kljub vsemu temu nekaj manjkalo.

Naši vodje ponujenih orodij niso uporabljali učinkovito in se niso odzivali na spremembe v stilu vodenja. Od njih smo pričakovali pobude, da bodo prevzeli odgovornost zase in za svoje rezultate, da bodo vzor svojim ekipam ter jih motivirali in spodbujali, da dajo od sebe le najboljše. Več odgovornosti kot smo jim dali, bolj so se oklepali svojih stilov vodenja, predvsem z ukazovanjem ter zadrževanjem informacij in moči zase. Vedeli smo, da moramo nekako spremeniti to kulturo in odnos naših vodij. Nikoli nam ne bi uspelo zadovoljiti potrebe hitro spreminjajočega se in vse bolj konkurenčnega trga, če ne bi imeli za sabo močnega vodstva, ki je resnično sposobno voditi svoje ekipe na način, ki iz vseh izvabi le najboljše, kar najbolj poveča potencial in izkoristi vse naše človeške vire pri doseganju skupnih poslovnih ciljev.

Takrat smo se obrnili na Fast Forward. Skupaj smo natančno določili, kaj je treba storiti, in pripravili dolgoročni program za razvoj vodij, s pomočjo katerega smo lahko razvili delovno silo, ki razume, kaj se od nje pričakuje, prepozna pomembnost sodelovanja s svojimi zaposlenimi, da so doseženi resnični rezultati, prevzema pobudo pri uvajanju izboljšav in zadovoljevanju naših strank ter, kar je najpomembnejše, pridobi veščine in znanje, s katerim lahko pri svojem delu kar se da najbolje uporabi poslovna orodja, sisteme in postopke, ki so ji na voljo.

Tako smo ustvarili zelo trdne temelje za prihodnost. Naše poslovanje je v svojem razvoju spet vstopilo v novo fazo, kjer se zdaj soočamo z integracijo različnih vrst poslovanja, ne samo v smislu sistemov in postopkov, temveč tudi v smislu kulture, načina vodenja in odnosa. Brez razvoja v zadnjih treh letih bi bila to zelo težka naloga. Kljub temu pa se je naše vodstvo na izziv odzvalo pozitivno, saj je prevzelo odgovornost za dosežke na svojih področjih odgovornosti, deluje proaktivno pri prevzemanju pobud in reševanju težav ter uspešno motivira svoje ekipe, da lahko svoje delo še naprej opravljajo dobro tudi v težkih časih.

Naši poslovni rezultati so več kot zgovorni: neprekinjena rast, doseganje zastavljenih ciljev glede prihodkov in dobička ter izboljšanje standardov storitev in povečanje zadovoljstva strank. V številnih pogledih nam je postopek razvoja vodstva omogočil pospešeno doseganje rezultatov, na katere smo tako zelo ponosni.

Karl Paulins, generalni direktor DHL, Baltik

Pam je razvila in izvedla dolgoročni program za razvoj višjega vodstva za 30 višjih vodij iz Estonije, Latvije in Litve. Program je obrodil takojšnje sadove, ki so omogočali strokovno vodenje izjemne rasti v poslovanju. Dolgoročni uspeh programa je razviden iz visokega deleža udeležencev, ki so znotraj globalnega omrežja družbe DHL prevzeli višje vodilne vloge.

Pam je dobro sodelovala z udeleženci, meni pa je nudila odlično podporo s svetovanjem glede nadaljnjih razvojnih potreb.

Igor Jakovljević, vodja grozda pri DPD Hrvaška in Slovenija

Na Fast Forward smo se obrnili, da bi nam pomagali pri razvoju vodstvene ekipe v Sloveniji tako, da bi skupaj ugotovili, s katerimi veščinami in kakšnimi odnosi je mogoče zgraditi trdno, profesionalno naravnano podjetje, s katerim bi lahko obvladovali izzive v prihodnosti.

Šlo je za program s petimi moduli, v sklopu katerega so se vodilni v našem podjetju seznanili z osnovami vodenja s poudarkom na temeljnih veščinah dobrega vodje, samo vlogo vodje, organizacijo in vodenjem, vzpostavitvijo odnosov in obvladovanjem konfliktov ter nenazadnje tudi z vodenjem učinkovitosti.

Program ne samo da je bil dobro zasnovan vsebinsko, temveč je bil odličen tudi zaradi močnega poudarka na pripravo vodij za učenje in njihovo osredotočanje na uporabo pridobljenega znanja ter vnašanje sprememb v njihovo delo. To se je odražalo pri njihovem vsakodnevnem delu, odnosu in doseženih rezultatih. V enem letu so tako dozoreli v sposobnejše in samozavestnejše vodje, ki so bili bolj sposobni prilagajanja in motiviranja svojih ekip za doseganje rezultatov, ob koncu leta pa so celo presegli pričakovanja. To je bil res dober dosežek.

Veit Stutz, izvršni direktor, Alianz Poljska

Naše podjetje je raslo z doseganjem zahtevnih ciljev. Da bi ohranili neprekinjeno rast, je bilo treba pospešiti osebni in poklicni razvoj upravnega odbora, da bi lahko vodil in usmerjal poslovanje kot ena ekipa.

Za vsakega člana upravnega odbora smo organizirali individualni coaching, s timsko delavnico na koncu procesa. To je omogočilo velik napredek in izboljšave pri krepitvi zaupanja, boljše razumevanje drug drugega in navsezadnje tudi učinkovitejše sodelovanje.

Jani Resnik, izvršni direktor, Amway Slovenija in Hrvaška

V naši organizaciji dajemo velik poudarek usposabljanju in dobremu delovnemu okolju. Verjamemo, da so na spremembe, do katerih prihaja vsak dan, pripravljeni le kompetentni, dobro usposobljeni in zadovoljni zaposleni. Svojim zaposlenim želimo ponuditi usmerjena izobraževanja, zato pričakujemo, da bodo izvajalci usposabljanja svoje delo prilagodili našim zahtevam.

Fast Forward International je za naše zaposlene organiziral intenziven dvodnevni tečaj o interni komunikaciji. Teambuilding je bil odlična priložnost, da se osredotočimo na sebe kot na ekipo in na tisto, kar še moramo prispevati k lastni rasti in rasti podjetja. Fast Forward je delavnico strukturiral v skladu z našimi poslovnimi in osebnimi potrebami, kar je povečalo tok komunikacije v pisarni in nam pomagalo vzpostaviti sodelovalno vzdušje, kjer ljudje pozitivno in konstruktivno sodelujejo z drugimi.

Vsi so bili navdušeni nad kakovostjo usposabljanja, ocene, ki so jih podali v povratnih informacijah, pa so bile prav tako zelo visoke. Udeleženci so pohvalili strokovnost in motiviranost trenerjev, njihovo znanje in prilagodljivost pri izpolnjevanju naših posebnih zahtev in prilagajanju na naše delovno okolje. Še naprej razvijamo pozitivno in spodbudno delovno okolje, kjer ljudje sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev.

Iza Login, namestnica generalnega direktorja, Outfit7

Trdno in usklajeno vodstvo, ki sodeluje pri doseganju skupnih ciljev, je temelj uspešnega poslovanja. Enodnevna delavnica s strokovno usposobljenim moderatorjem vam pomaga pri obravnavi večine težav, ki jih nato skupaj z njim rešite, ali pa naredite načrt za obvladovanje težav na ustrezen, miren in nevsiljiv način.

Odprta razprava o vrlinah in njihovi uporabi vodstvu pomaga bolje razumeti vedenje drugih in najti ustrezne rešitve za učinkovitejše sodelovanje.

Tanja Šimenc, vodja transporta, DHL Slovenija

Vodstvo oddelka za transport je skupaj s kadrovskim oddelkom za vse svoje zaposlene organiziralo teambuilding na temo Upravljanje organizacijskih in osebnih sprememb. Gre za zelo pomembno področje tako za poslovanje kot za zaposlene, zato smo se odločili, da zaprosimo za strokovno pomoč. Zaradi zelo dobrih izkušenj, ki jih imajo s podjetjem Fast Forward drugi oddelki v naši organizaciji, smo se tudi mi odločili, da se obrnemo nanje.

Pod vodstvom Pam Welsby so za nas pripravili teambuilding, prilagojen potrebam naše ekipe. Pam nam je predstavila pomen pozitivnega razmišljanja, premagovanja omejujočih prepričanj, krepitve samozavesti, veščin, ki so potrebne za dobro predstavitev in sprejemanje pravilnih odločitev, upravljanja časa ter obvladovanja sprememb. Poleg tega smo se veliko naučili tudi o svojih odgovornostih in delovnih nalogah.

Iz Kranjske Gore smo odšli odločeni, da dvignemo poslovanje na višjo raven, saj smo spoznali, kaj je res pomembno in kako lahko spremembe pozitivno vplivajo na vsakdanje življenje.Tovrsten teambuilding priporočam vsem, ki delajo v poslovnem okolju.

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.