Brezplačno svetovanje

GoGreen: Event & Travel Solutions
Osebna odličnost
Modularni program za osebni razvoj in razvoj tima

V iskanju načina kako dolgotrajno zagotavljati kvaliteto storitev in odličnost v poslovanju, so se obrnili na nas v iskanju učnega programa, ki bi naslovil njihove specifične izzive: zavedanje povezanosti posameznikov in njihovih delovnih področij, učinkovito obvladovanje delovnih nalog, osebna odgovornost in proaktivni osebni razvoj

IZZIV

Podjetje Go Green je ponudnik prvovrstnih storitev s področja potovanj, turizma, prevozov, najema vozil in trženja v širši regiji Alpe – Jadran, ki jih nudi tako poslovnim (B2B) strankam kot posameznikom iz Slovenije in ostalega sveta. Njihova ponudba obsega nadstandardne storitve prevozov z vozniki, celostne kreativne rešitve za poslovna srečanja, motivacijska potovanja, konference in dogodke (MICE), pripravo edinstvenih potovalnih aranžmajev na izbranih lokacijah (DMC) ter trženjske rešitve.

V iskanju načina kako dolgotrajno zagotavljati kvaliteto storitev in odličnost v poslovanju, so se obrnili na nas v iskanju učnega programa, ki bi naslovil njihove specifične izzive: zavedanje povezanosti posameznikov in njihovih delovnih področij, učinkovito obvladovanje delovnih nalog, osebna odgovornost in proaktivni osebni razvoj.

REŠITEV

Fast forward | Go GreenZa Go Green je bila to ena prvih tovrstnih učnih izkušenj. Na podlagi prepoznanih potreb in poizvedbe glede nivoja obvladovanja nekaterih veščin, smo oblikovali modularni program, posebej za tim podjetja go Green, ki je temeljil na postopnem pridobivanju in nadgrajevanju nekaterih temeljnih veščin, ki jih bodo pomagale doseči zastavljene cilje programa.

Namen učnega programa je bil, da udeleženci naj prej dvignejo raven samozavedanja in zavedanja drugih članov tima, za kar smo uporabili orodje za profiliranje SDI. To je služilo kot osnova za vse nadaljnje module v učnem programu.

Učni program smo izvedli v 7 poldnevnih delavnicah, ki so pokrivale vsebine, relevantne za cilje učnega programa:

  • Boljše razumevanje lastnih potreb, dvig strpnosti do potreb drugih in razumevanje raznolikosti znotraj tima
  • Razumevanje različnih tipov osebnosti in kako sodelovati z različnimi ljudmi
  • Povišanje nivoja čustvene in socialne inteligence
  • Izboljšano razumevanje različnih delovnih vlog v timu in povečanje sodelovanja ter podpore, da lahko vsak opravlja svojo vlogo v najboljši meri.
  • Dajanje in sprejemanje povratne informacije kot sredstva za osebni razvoj in jasnejšo medosebno komunikacijo
  • Učinkovitejše obvladovanje časa, postavljanje prioritet, načrtovanje nalog in zmanjšanje stresa pri delu
  • Proaktivnost in učinkovitost pri ter kontinuiran osebni razvoj izboljševanju postane del našega odnosa do dela in sebe..

 

REZULTAT

100% udeležencev je dejalo, da jim bo učni program pomagal pri izboljšanju v svoji vlogi
100% udeležencev je dejalo, da je učni program izpolnil njihova pričakovanjaFast forward | Go Green
11% povišanje v sposobnosti sprejemanja in dajanja povratne informacije
14% povišanje v razumevanju cone udobja pri vedenju in razumevanju še neizkoriščenih potencialov pri izbiri ustreznih vedenj
17% povišanje v sposobnosti spremembe svojega vedenja

Na bolj osebni ravni je imel učni program pomemben pozitiven učinek na osebno rast udeležencev programa in na povezovanje tima kot celote.

Pridobili so globlje razumevanje samega sebe, drugačen pogled na raznolikost v timu, nov način razumevanja obvladovanja časa ter pogleda na osebno odgovornost posameznika ter večje sprejemanje razlik med ljudmi

.

KAJ SO DEJALI?

Blaž Ahčan (Direktor)

 “Ob rasti poslovanja, števila zaposlenih in vsebin poslovanja podjetja smo iskali pot; kako posameznemu članu tima omogočiti samostojno delo in obenem dobro povezovati procese poslovanja. Kljub temu, da se uvrščamo v majhna oziroma srednja podjetja, so odgovornosti do naših naročnikov in dobaviteljev zelo velike in ker se ukvarjamo s storitveno dejavnostjo, je prav »človeški faktor« lahko tista dodana vrednost, katera nas lahko postavlja pred konkurenco.
Verjamemo v naše ljudi, verjamemo v našo storitev in želimo rasti. Prav želja po rasti lahko skriva kar nekaj pasti, sploh če tim ne napreduje, raste in izvaja svojega dela usklajeno.
Urška in Pam sta naše podjetje, stanje ekipe in posameznikov, s pomočjo svojih orodij hitro spoznali. Pripravili sta konkreten, jasen predlog dela oz. sodelovanja s katerim smo postavili ambiciozne cilje tako posameznikom kot timu v celoti.
Vsekakor je potrebno veliko energije in časa za realizacijo opisanega, predvsem odločnosti vsakega posameznika tima, je pa njun strokovni in osebni pristop, delavnice in individualno delo odličen doprinos ob izzivih s katerim smo se soočili.

Nina Stadler (Namestnica direktor)

 “S podjetjem Fast Forward smo začeli sodelovanje na podlagi prejetega priporočila. Individualni pristop ekipe Fast Forward, ki je prilagojen izzivom s katerimi se hitro rastoče podjetje Go Green sooča, smo občutili že na prvem, tako imenovanem spoznavnem poslovnem sestanku.
Fast Forward je posebej za podjetje Go Green pripravila in izpeljala individualni letni načrt dela skupinskih delavnic, prilagojen poslovnim ciljem podjetja. Jasno je opredelila pričakovane vedenjske spremembe zaposlenih ter pričakovane koristi za podjetje. Ker verjamemo, da je izobraževanje zaposlenih dolgoročen proces, smo se po enem letu sodelovanja odločili, da le to podaljšamo in ga dodatno podkrepimo z individualnimi coachingi, na katere smo povabili vse zaposlene podjetja.

Fast forward| Go Green        

Udeleženci

  • “Verjamem, da je bil čas, ki smo ga preživel ina delavnicah zares koristen in mi bo prinesel veliko koristi pri soočanju z dnevnimi izzivi pri delu. Veliko sem se naučila o sebi in spremenila svoj pogled na druge. Zelo priporočam ta program in menim, da bi koristil vsakomur.”
  • “Delavnice spodbujajo timsko delo in ti da misliti še tedne po delavnici.”
  • “Delavnica je zahtevna, saj te prisili k razmišljanju o sebi in o svojih pretiranih vedenjih na drugačen način. Obenem je zelo zanimiva in koristna, tako za posameznika kot tudi za podjetje. Povratna informacija sodelavcev ti pomaga prepoznati katera vedenja so tista, s katerimi pretiravaš in katera bi bila primernejša za določane situacije.”

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.