Brezplačno svetovanje

Zgodba o uspehu: Mikro+Polo d.o.o.
Ključni deležnik: Mirjana Mladič, Marketing, komuniciranje in razvoj kadrov
Udeleženci programa: Zaposleni iz različnih oddelkov, ki so ali pa še bodo postali interni mentorji

IZZIV

Podjetje Mikro+Polo je prepoznalo priložnost za razvoj internih mentorjev in njihovih mentorskih veščin s pomočjo sredstev iz programa ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile[Projekt financirajo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad].

Udeleženci programa so v podjetju zaposleni že vrsto let in imajo pomembno znanje, ne zgolj strokovno temveč tudi takšno, ki se navezuje na delovanje podjetja in organizacijsko kulturo. To znanje bi lahko učinkovito uporabili v mentoriranju, nihče od udeležencev pa v resnici ni vedel kaj mentoriranje je – doslej so bili namreč vključeni le v proces usposabljanja na delovnem mestu.

Cilj Mikro+Pola je bil uporabiti mentorstvo kot podporo pri gradnji organizacijske kulture, nadaljnjem razvoju potencialov zaposlenih in zadrževanju novih in ključnih kadrov.

REŠITEV

Fast forward | Mikro poloNa podlagi potreb naročnika in pogovorih glede trenutnega nivoja veščin udeležencev, smo oblikovali učni program posebej za Mikro+Polo.

Cilj učnega programa je bil, da se udeleženci seznanijo s konceptom mentoriranja, razumejo kako se le-ta razlikuje od usposabljanja na delovnem mestu in da razvijejo ključne veščine, ki jih bodo potrebovali, da postanejo samozavestni in učinkoviti mentorji.

Program smo izvedli v štirih 4-urnih delavnicah, z njimi pa smo pokrili širok nabor vsebin, ki so bile relevantne za dosego programskih ciljev. Učni cilji programa ‘Postanite dober mentor’ so namreč bili, da udeleženci:

 

 

  • poznajo kompetence dobrega mentorja,
  • jasno razumejo svoje naloge, prioritete in način dela v mentorskem sistemu,
  • razumejo različne oblike mentorstev in način dela pri posamezni obliki,
  • se znajo pripraviti na mentorstvo in izdelati program za mentorirance po oblikah mentorstva in da imajo izdelano »check-listo« mentorskega načrta,
  • znajo spremljati realizacijo in napredek mentoriranca, ter pripraviti poročilo,
  • razumejo različne tipe osebnosti ter značilnosti različnih generacij in osnove ravnanja z njimi,
  • razumejo pomen mentorske izmenjave izkušenj in stalno krepitev mentorskih veščin.

REZULTAT

100% udeležencev meni, da jim bo program pomagal pri izboljšanju učinkovitosti v svoji vlogi
30% povečanje v razumevanju razlike med kariernim mentorstvom in mentorstvom na področju organizacijske kulture
27% povečanje v sposobnosti, da z izdelajo mentorski sporazum
24% povečanje v sposobnosti spremljanja napredka mentoriranca
19% povečanje pri uporabi povratne informacije za krepitev mentorskih veščin
17% povečanje v razumevanju vloge in odgovornosti mentorja
17% povečanje v sposobnosti razumevanja različnih tipov osebnosti ter značilnosti različnih generacij
13% povečanje v sposobnosti motiviranju različnih ljudi za rast in razvoj

Fast forward | Mikro+PoloNa bolj osebni ravni je imel učni program pozitiven učinek na osebno rast udeležencev.

Dobili so nova znanja in orodja ter drugačno dojemanje ljudi, ki so drugačni od njih, postali bolj prilagodljivi, boljši poslušalci in opazovalci – te veščine jim bodo zagotovo v veliko pomoč pri mentoriranju.

KAJ SO POVEDALI?

Mirjana Mladič, vodja marketinga, komuniciranja in razvoja kadrov:

 “Program se je izkazal kot zelo uporaben in praktičen. V 4-urnih modulih so se udeleženci naučili vseh osnov kaj mentorstvo je, kako postati mentor, kako pripraviti mentorski program, kako komunicirati z različnimi tipi mentorirancev in kako spremljati in evalvirati napredek izvajanja mentorskega programa.

Zadovoljstvo udeležencev s programom je bilo zelo visoko (9,3 na 10-stopenjski lestvici) 73% bi program priporočalo tudi drugim, primerjava samoocen pred in po programu pa je pokazala izboljšanje na vseh točkah.

Tekom programa smo pripravili tudi vso potrebno dokumentacijo za mentorje (interna navodila, sistem nagrajevanja, obrazce ipd), oblikovali smo 'mentorski sklub' in se dogovorili za redno izmenjavo izkušenj. Objavili smo tudi članek v našem časopisu Mikrofon. Nenazadnje smo dodatno usposobili še 3 bodoče mentorje, ki so bili tekom trajanja učnega programa še v vlogi mentorirancev ('Mentor bodočemu mentorju'). Ta program se je izkazal za enega najbolj koristnih v okviru programov, ki smo jih izvedli znotraj projekta ASI..”

Fast forward| Mikro+Polo        Fast forward | Mikro+Polo

Udeleženci

»Tudi mentorstvo nam ni dano v zibelko, priporočam vsem, da pridobijo ta znanja, če želijo biti sodelavcem mentorji, svetovalci, vzorniki.«
»Če želite jasna, enostavna navodila, korake in orodja za vzpostavitev sistema mentorstev v podjetju, vam priporočam udeležbo na delavnici Fast Forward.«
»Mentorji so za zgled celemu podjetju oz. sodelavcem. Toplo priporočam delavnico, ki nam daje še dodatno znanje in še mnogo več.«
»Delavnica je bila zame zelo zanimiva, saj sem z vsakim modulom pridobila koščke mozaika 'kako postati mentor'.«
»Tečaj za mentorje je veliko več kot samo to. Pridobljeno znanje je uporabno za življenje in boljše razumevanje okolice, prijateljev in sodelavcev«
»Delavnice za razvoj mentorskih veščin so zabavne, poučne in interaktivne, predavateljica spodbuja udeležence k aktivnemu delu tako na delavnicah kot med njimi.«
»Delavnica je top, pomaga mi pri samopodobi in učinkovitem predajanju znanja in izkušenj na mentoriranca.«

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.