Brezplačno svetovanje

Če pogledam nazaj na svoje delo izpred nekaj let, bi rekla, da se je način dela precej spremenil. 

Te spremembe povzročajo povečan obseg dela, filozofija nenehnega napredka in izboljšav, želja po zviševanju produktivnosti, večje zahteve s strani strank, potreba po hitrejšem in bolj prilagodljivem odzivanju na njihove potrebe in večja konkurenca. Mnogim to povzroči stres, neuravnoteženost med poklicnim in zasebnim življenjem, upad samozavesti ter celo zdravstvene težave in izgorelost. 

To je za podjetja velik zalogaj.   

Nekatere organizacije se na te spremembe odzivajo z jasnim fokusom, osredotočenostjo na dobrobit in razvoj svojih zaposlenih, jih opolnomočijo ter posameznikom in timom dajo več odgovornosti. Čedalje pomembnejše postaja razvoj mehkih veščin, posebej tistih, s pomočjo katerih lažje gradimo trdne odnose, povečujemo timsko delo in sodelovanje, bolj kreativno pristopamo k reševanju problemov in držimo korak (ali celo predvidevamo) potrebe strank. To pomeni, da morajo ljudje znati bolje obvladovati same sebe, svoj čas, svoje cilje, svojo kariero, svoje veščine, svoje vedenje in svoje rezultate.  ​

Pri vsem tem besedna zveza 'na vrlinah temelječa organizacija ('Strengths Based Organisation') postaja čedalje bolj popularna.

Veste kaj to je in kako kakšne koristi ima lahko za vase podjetjem in zaposlene? 

 
Fast forward | Creating a strengths based organisation

Vrline so ključni del pozitivnega pristopa za rast tako posameznikov kot organizacij. Prepoznavanje vrlin in motivacijskih vzgibov, ki so v ozadju njih, je najbolj naraven način za izboljšanje rezultatov in učinkovitosti ter za to, da ljudem omogočimo, da izpolnijo svoje potenciale in postanejo najboljši kot so lahko. 

Raziskave kažejo, da je uporaba vrlin povezana s koristmi kot so boljše počutje, uspešnejše doseganje ciljev, povečana raven zavzetosti in učinkovitosti pri delu.  

Možnost, da lahko pri delu vsakodnevno uporabljamo svoje vrline pomembno vpliva na našo delovne zavzetost, kar pozitivno vpliva na celo vrsto drugih koristi: manj odpovedi, kakovost dela, zadovoljstvo in zvestoba strank, prodajne rezultate in rast podjetja. Upam, da tudi vi že vidite povezavo z aktualnimi izzivi, ki sem jih že omenila.  

Kako lahko tudi vi to dosežete?

Naše delo z orodjem SDI je vedno temeljilo na vrlinah. Veščina razumevanja lastnih vrlin in vrlin drugih je preprosta, a učinkovita metoda za skupno doseganje boljših rezultatov.  Orodja za profiliranje SDI uporabljamo za razumevanje pogleda drugih na vrline, ki jih uporabljamo, in ta ni vedno pozitiven. To nam da priložnost in moč, da prevzamemo večji nadzor nad obvladovanjem svojih vedenj.

Razumeti tisto, kar motivira druge in kar jim je pomembno in komunicirati na način, ki je spoštljiv do potreb drugih je ključ do uspešnega timskega dela in večjega sodelovanja

Čedalje večje zahteve po prilagodljivosti terjajo od nas da uporabljamo širši nabor vrlin, ne samo tiste pri katerih se počutimo najbolje in smo jih najbolj vajeni uporabljati. Ko se naučimo kako to doseči, lahko izboljšamo svoje rezultate, predvsem pa izboljšamo svojo samopodobo, vrednost, povečamo občutek samospoštovanja.   

To nas opolnomoči. Ko podjetje na ta način uspešno prenese osebno in splošno odgovornost na vsakega posameznika in na vsak tim (ne zgolj na vodje), se poveča moč celotne organizacije in odpre še več priložnosti.  

Organizacija, ki temelji na vrlinah nam lahko prinese veliko koristi, toda za nekatere je to sprememba, ki jo je težko doseči. 

SDI je učinkovito, pozitivno in preprosto orodje, s katerim to lahko dosežete

Iz osebnih izkušenj lahko rečem, da je imelo zame učenje in delo z SDI pozitivne koristi za nenehen razvoj mojih vrlin, mi pomagalo pri odkrivanju novih načinov dela in mi prineslo zavedanje, da lahko izbiram med veliko več vedenji kot sem mislila preden sem spoznala SDI. Povedano preprosto – SDI mi omogoča, da se uspešno soočam z različnimi situacijami, sodelujem z različnimi ljudmi in to iz različnih razlogov.  

V 20 letih odkar sem se podala na to učno pot, je to orodje igralo zelo pomembno vlogo in me pripeljalo do točke, na kateri sem sedaj – da delim svoje znanje in izkušnje tako s posamezniki kot organizacijami.

To je tudi glavni razlog za oblikovanje novega učnega in razvojnega programa, za gradnjo na vrlinah temelječe organizacijske kulture v manjših in večjih organizacijah. 

Če je to tisto, kar potrebujete in kar bi želeli za vase podjetjem, vam bom z veseljem pomagala.  

Blog Button ENG Rel Int

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.