Brezplačno svetovanje

Svetovanje na področju učenja se osredotoča na učne in razvojne potrebe na organizacijski ravni. Ponuja celovito storitev, od prepoznavanja učnih potreb do vrednotenja rezultatov. Ponuja tudi razvoj posebnega programa za doseganje želenih sprememb v organizaciji, pa tudi raziskovanje, pripravo in predstavitev vsebine na način, ki je prilagojen potrebam vaše organizacije.


Svetovanje je uspešno, saj se osredotoča na naslednje:Fast forward | 5 keys to leadership success

  • Razumevanje izzivov, s katerimi se sooča vaša organizacija, ter želenih rezultatov.
  • Jasno opredelitev, skupaj z vašo pomočjo, želenih rezultatov pri spremembah vedenja ob zaključku programa ter načina njihovega merjenja in spremljanja že med samim izvajanjem programa.
  • Zavedanje o tem, koliko ljudi mora sprejeti to spremembo, ter razumevanje njihovega trenutnega odnosa, preteklih izkušenj in trenutnega vedenja na tem področju. Na ta način ugotovite vrzel med vašim trenutnim stanjem in stanjem, ki bi ga radi dosegli, ter obseg programa, ki ga potrebujete za izpolnitev zastavljenega cilja.
  • Oblikovanje določene razvojne poti, ki bo omogočila doseganje rezultatov in ki lahko vključuje delavnice ali druge dogodke, individualno delo s ključnimi osebami, posebna orodja, ki prispevajo k spremembi, npr. za podajanje 360-stopinjske povratne informacije, izvajanje anket o vključevanju, orodja za ocenjevanje kulture, profilna orodja za povečanje samozavedanja, razvoj vodstvenega stila, zmanjšanje konfliktov ali izboljšanje odnosov.
  • Visoko usposobljene moderatorje in svetovalce, ki vam vsebino programa posredujejo na kakovosten način, usmerjen v udeleženca. To udeležence motivira, navdihne z idejami za ukrepanje in spremembe na delovnem mestu ter hkrati zagotavlja možnost za učenje na njim prilagojen način in skupno doseganje želenih ter potrebnih sprememb v organizaciji.
  • Stalno spremljanje napredka pri posameznih udeležencih, njihovih vodjih, deležnikih, višjem vodstvu in ekipi za upravljanje človeških virov.

Kot vidimo, je pri tem pristopu poudarek predvsem na procesu doseganja sprememb in načinu, kako bomo izpeljali svetovanje, posledično pa se začne oblikovati tudi vsebina programa. To pomeni, da pričnemo vsebino razvijati in oblikovati, ko že začnemo sodelovati, in je rezultat intenzivnega razmišljanja o potrebah in ustreznih ukrepih.

Zato pri storitvah na področju učenja vsebina programa ni prva stvar, o kateri bi se morali dogovoriti. Strokovnjaki vam sicer lahko predstavijo podobne programe in njihov »običajen« potek, svoj pristop k učenju in kako bodo zagotovili rezultate, ki si jih želite, vendar morajo najprej z vami, drugimi ključnimi deležniki, vodji in nekaterimi udeleženci preživeti več časa, da v celoti spoznajo vaše potrebe in želje.

Prodajajo vam namreč storitev, ne izdelka (program). Vi torej izberete ponudnika storitev na podlagi njihovega pristopa, zagotovil o določenih rezultatih ter preteklih izkušenj udeležencev podobnih programov, nato pa skupaj z njimi raziščete svoje šibke točke, na podlagi katerih sestavite program še pred začetkom izvajanja. Temeljit pregled in priprava programa vzameta kar nekaj časa, sploh če si želite hitrih sprememb, vendar je vložen trud poplačan, saj zagotavlja dolgoročne rezultate, ki jih dosežete postopoma.

V resnici gre za vrhunsko storitev in četudi se znesek obračuna po dnevih izvajanja, je v ceno vključenih veliko storitev z dodano vrednostjo ter čas, ki ga organizacija vlaga v vaše učenje. Svetovanje zahteva partnerski pristop. Sprememb ne morejo uvesti namesto vas, temveč lahko to storite le vi sami. Skupaj z vami bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo rezultate, ki jih želite doseči in prav zaradi tega je tudi cena nekoliko višja. Vi pa ste tisti, ki se morate odločiti, ali potrebujete to dodano vrednost.

Blog Button SLO Consultancy

 
 
 

Kje se nahajamo?

Fast Forward International d.o.o.Rašica 20
1315 Velike Lašče
Slovenia

Telefon: 00386 (0)40 266 076
E-pošta: info@fastforwardonline.com

Če želite, da več ljudi prihaja na delo kot najboljša različica samih sebe, naj vam pomagamo to doseči.

Pišite nam še danes.